TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Tulee voimaan: 28.05.2024

Viimeisin päivitetty: 28.05.2024

Versio: 3.0

Määritelmät

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity") liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuurilliseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella;

Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia henkilötietoihin tai henkilötietoryhmiin kohdistuvia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, riippumatta siitä, onko ne suoritettu automatisoidusti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, luovuttaminen välittämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen;

Profiloinnilla tarkoitetaan kaikenlaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, mielenkiinnon kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin liittyvien näkökohtien analysoimiseksi tai ennustamiseksi;

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisistä perusteista voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä;

Prosessorilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta;

Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Vastaanottajina ei kuitenkaan pidetä viranomaisia, jotka voivat vastaanottaa henkilötietoja tietyn tutkimuksen yhteydessä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; kyseisten viranomaisten on käsiteltävä näitä tietoja käsittelyn tarkoituksen mukaisesti sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti;

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöitä, joilla on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suorassa alaisuudessa oikeus käsitellä henkilötietoja;

Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan rekisteröidyn vapaaehtoista, täsmällistä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity ilmaisee suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn lausumalla tai selkeällä myönteisellä toiminnalla;

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, joka johtaa siirrettyjen, tallennettujen tai muulla tavoin käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuvaan tai laittomaan tuhoutumiseen, katoamiseen, muuttamiseen, luvattomaan luovuttamiseen tai niihin pääsyyn;

yritysryhmällä tarkoitetaan määräysvaltaa käyttävää yritystä ja sen määräysvallassa olevia yrityksiä;

Valvontaviranomaisella tarkoitetaan riippumatonta viranomaista, jonka jäsenvaltio on perustanut yleisen tietosuoja-asetuksen 51 artiklan mukaisesti;

YLEISTÄ

Tämässä ilmoituksessa ja sivustolla olevissa yleisissä käyttöehdoissa esitetään perusteet, joiden perusteella käsittelemme sinusta keräämiämme tai meille antamiasi henkilötietoja. Lue seuraavat tiedot huolellisesti, jotta ymmärrät näkemyksemme ja käytäntömme henkilötietojesi suhteen ja miten käsittelemme niitä. Rekisteröimällä pelitilin verkkosivustolle vahvistat hyväksyväsi tämän tietosuojakäytännön. Huomaa, että jos et hyväksy tässä tietosuojakäytännössä esitettyjä ehtoja ja päätät olla antamatta tarvittavia henkilötietoja, pääsysi tiettyihin tämän verkkosivuston tarjoamiin ominaisuuksiin ja palveluihin voi olla rajoitettua.

Huomaa, että tämä tietosuojakäytäntö on sinun ja yhtiön välinen sopimus. On tärkeää huomata, että tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää ja tarkistaa määräajoin. Vaikka pyrimme kohtuullisesti tiedottamaan sinulle kaikista merkittävistä muutoksista, suosittelemme, että tarkastelet tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti pysyäksesi ajan tasalla nykyisistä käytännöistämme, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja suojaamista. Verkkosivuston ja/tai sen palveluiden jatkuva käyttäminen merkitsee tietosuojakäytännön hyväksymistä.

www.cobracasino.com arvostaa suuresti koskemattomuuttasi ja yksityisyyttäsi ja on sitoutunut hallinnoimaan kaikkia henkilötietojasi läpinäkyvästi, oikeudenmukaisesti ja lainmukaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä (yhdessä käyttöehtojen ja evästekäytännön kanssa) esitetään perusta, jonka perusteella www.cobracasino.com kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietojasi, kun vierailet verkkosivustollamme, sekä se, mitkä ovat oikeuksiasi ja miten laki suojaa näitä oikeuksia luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti.

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille, emmekä tietoisesti kerää alle 18-vuotiaita henkilöitä koskevia tietoja. Jos meille käy ilmi, että olemme keränneet alle 18-vuotiaita henkilötietoja verkkosivustomme väärinkäyttöön liittyvistä syistä, teemme parhaamme varmistaaksemme, että näitä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoa meistä

Verkkosivuston www.cobracasino.com ("Kasino", "Verkkosivusto", "Yritys", "Me", "Me", "Meidän", "Meidän") omistaa ja sitä ylläpitää Dama N.V., Curaçaon lakien mukaisesti rekisteröity ja perustettu yritys, jonka rekisterinumero on 152125 ja rekisteröity osoite Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Dama N.V.:n toimiluvan on myöntänyt ja sitä valvoo Antillephone N.V. (toimilupa nro 8048/JAZ2020-013).

Rekisterinpitäjänä meillä on rahapelisäännösten mukainen lakisääteinen velvollisuus käsitellä pelaajien henkilötietoja, jotta he voivat osallistua peleihin ja tarjota heille oheispalveluja.

Kun tässä tietosuojailmoituksessa mainitaan "yritys", "konserni", "me", "meidät" tai "meidän", viittaamme Dama N.V.

Suhtaudumme yksityisyyteesi vakavasti. Tästä syystä olemme nimittäneet tietosuojavastaavan, jonka tehtävänä on valvoa, että yritys noudattaa henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä velvoitteitaan, ja joka on yhteyspisteesi kaikissa tätä tietosuojakäytäntöä koskevissa kysymyksissä. Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, mukaan lukien laillisten oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt ja valitukset oikeuksiesi rikkomisesta, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseendpo@damacasino.com.

Ota yhteyttä

Voit aina halutessasi ottaa meihin yhteyttä tätä käytäntöä koskevissa asioissa:

 1. Vahvista sinusta keräämiemme henkilötietojen oikeellisuus;
 2. Kysyä henkilötietojesi käytöstä;
 3. kieltää tietojesi tuleva käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin;
 4. Saada kopio sinusta tallennetuista henkilötiedoista;

Ellet ole kieltäytynyt vastaanottamasta mainosmateriaalia, voimme käyttää henkilökohtaisia tietojasi, kuten sähköpostiosoitettasi ja puhelinnumeroasi, lähettääksemme sinulle markkinointiviestejä tuotteista, palveluista ja kampanjoista. Tähän voi sisältyä tietoa liikekumppaneidemme, kuten kasinopelien tarjoajien, tuotteista ja palveluista.

Jos päätät lopettaa tällaisen markkinointi- ja mainosmateriaalin vastaanottamisen, voit lopettaa sen rekisteröitymällä, pelaajatilisi asetuksissa tai ottamalla yhteyttä asiakastukeen osoitteessa support@cobracasino.com ja/tai livechatissa. Voit määrittää markkinointiasetuksesi henkilökohtaisessa pelitilissäsi seuraamalla linkkiä cobracasino.com/user.

5 Päivitä tai oikaise meille antamiasi tietoja (tällaisissa tapauksissa sinun on toimitettava kaikki todisteet, joita voimme kohtuudella vaatia tällaisten muutosten tekemistä varten). Huomaa, että on laitonta antaa meille vääriä tietoja sinusta, ja on sinun vastuullasi varmistaa, että meillä on aina oikeat tietosi.

Tämän tietosuojakäytännön mukaisten pyyntöjesi täyttämiseksi voit käyttää seuraavia viestintävälineitä:

 • sähköpostin käyttö support@cobracasino.com
 • käyttämällä Live Chat Cobra Casino
 • käyttämällä tietosuojavastaavan sähköpostia dpo@damacasino.com

Huomaa, että joissakin tapauksissa sähköpostiviestit voivat päätyä roskapostiin tai ne eivät teknisistä syistä saavuta vastaanottajaa lainkaan.

Jos pyyntöösi ei vastata 10 päivän kuluessa, suosittelemme, että otat meihin yhteyttä uudelleen selvityksen saamiseksi käyttäen vaihtoehtoisia viestintätapoja.

Kunnioitamme ja arvostamme yksityisyyttäsi. Voit aina ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan osoitteessa dpo@damacasino.com seuraavissa tapauksissa:

 • olet sitä mieltä, että yksityisyyttäsi on loukattu
 • tietojen kopiointia koskevan pyynnön toteuttamiselle asetettuja määräaikoja on rikottu
 • .
 • tarvitset selvennystä tämän tietosuojakäytännön määräyksiin
 • haluat saada kopion henkilötiedoistasi, jotka on tallennettu kaikissa Dama N.V.:n lisensseissä

Yritämme vastata kaikkiin oikeutettuihin pyyntöihin kuukauden kuluessa. Joskus saattaa kestää yli kuukauden, jos pyyntösi on erityisen monimutkainen tai jos olet esittänyt useita pyyntöjä. Tällöin ilmoitamme sinulle ja pidämme sinut ajan tasalla.

Keräämämme tiedot

 • Tietoja, jotka annat meille. Siihen sisältyvät kaikki tiedot, jotka annat meille täyttäessäsi lomakkeita tilien rekisteröintisivuillamme, sekä kaikki muut tiedot, jotka lähetät verkkosivuston tai sähköpostin kautta. Siihen sisältyvät tiedot, jotka annat, kun rekisteröidyt käyttämään sivustoamme, tilaat palvelumme, teet talletuksia, vetoja tai kotiutuksia sivustollamme, osallistut chat-huoneisiin, hyväksyt bonuksia tai muita sivustollamme saatavilla olevia kampanjoita, kaikki kanssamme jakamasi due diligence -asiakirjat, mukaan lukien varallisuuden lähde -kyselylomake ja sitä tukevat asiakirjat, ja kun ilmoitat ongelmasta tai teet valituksen meille. Antamiisi tietoihin voivat kuulua nimesi, käyttäjätunnuksesi, osoitteesi, syntymäaikasi, asuinmaasi, henkilötunnuksesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, raha- ja luottokorttitietosi, henkilöllisyystietosi, henkilöllisyystodistuksesi, osoitetodistuksesi, varallisuustodistuksesi ja valokuvasi.
 • Tekniset tiedot, joihin kuuluvat Internet-protokollaosoite (IP-osoite), jota käytetään tietokoneen liittämiseen Internetiin, kirjautumistietosi, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetus, selaimen lisäosien tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmä ja -alusta, tiedot vierailustasi, mukaan lukien täydelliset URL-osoitteet (Uniform Resource Locators), evästeistä saadut tiedot. Katso evästeitä koskevasta ilmoituksestamme lisätietoja käytettävistä evästetyypeistä.
 • Pelitiedot. Pelaamasi pelit ja kunkin pelin ja sivun kesto, sivun vuorovaikutustiedot,
 • Analytiikkatiedot. Joissakin tapauksissa saatamme kerätä tietoja Palveluiden käytöstäsi, kuten sovellusten käytöstä, lokitiedostoista, käyttäjän toiminnasta (esim. katsotut sivut, tietyillä sivuilla vietetty aika, nettiselailu, napsautukset, toimet jne.), aikaleimoista, hälytyksistä jne. Näitä tietoja kerätään muun muassa virheiden ja vikojen korjaamiseen sekä tutkimus- ja analyysitarkoituksiin, jotka koskevat palvelujen käyttöäsi.
 • Muista lähteistä saamamme tiedot. Nämä ovat tietoja, joita saamme sinusta, jos käytät jotakin verkkosivustoamme tai konsernin ylläpitämiä palveluita.Jos käytät tilejä useilla konsernin ylläpitämillä sivustoilla, saatamme koota kunkin sivuston tuottamat tiedot sinusta yhteen tietovarastoon. Tällaiset tiedot ovat meille tärkeitä tilastollisia tarkoituksia varten, mutta ne ovat erityisen tärkeitä myös rahanpesun ja vastuullisen rahapelaamisen torjuntaa koskevien lakisääteisten velvollisuuksiemme kannalta.

Toimittaessamme palveluita sinulle teemme tiivistä yhteistyötä myös kolmansien osapuolten tietojenkäsittelijöiden, yhteisten tai/ja riippumattomien rekisterinpitäjien kanssa (mukaan lukien esimerkiksi liikekumppanit, alihankkijat teknisissä, maksu- ja toimituspalveluissa sekä markkinointitietojen toimittamisessa (kuten CRM-työkalujen tarjoajat, sähköpostimarkkinointikumppanit, tekstiviestien tarjoajat, suoramainonnan jakelijat ja lähtevien puhelujen tarjoajat), mainosverkostot ja kumppanuusverkostot, analytiikan tarjoajat, huolellisuusanalyysin tiedusteluyritykset, hakutietojen tarjoajat, luottotietoyritykset). Tähän luokkaan kuuluvat tiedot, jotka saamme julkaisijoiltamme, mainostajiltamme ja muilta kumppaneiltamme, joiden kanssa teemme yhteistyötä, jotta voimme toimittaa sinulle mainoksia ja yksilöllistä sisältöä ja tunnistaa sinut eri selaimissa ja laitteissa. Tämä voi sisältää pseudonyymisiä mainostajan tunnisteita, joita jotkut Mainostajat tai muut kolmannen osapuolen mainosalustat haluavat jakaa kanssamme. Tietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja kirjallisten ohjeidemme mukaisesti, ja heidän toimintansa rajoittuu niihin, joita heiltä tarvitaan, jotta voimme auttaa meitä toimittamaan sinulle palvelua.

Sinua koskevien tietojen luokat

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia yksilöä koskevia tietoja, joiden perusteella kyseinen henkilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa. Se ei sisällä tietoja, joista henkilöllisyys on poistettu (anonyymit tiedot).

Keräämäsi ja käsittelemäsi henkilötiedot voidaan ryhmitellä seuraaviin luokkiin:

Identiteettitietoihin kuuluvat etunimi, toinen nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus tai vastaava tunniste, syntymäaika ja sukupuoli.

Yhteystiedot sisältävät asuinosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumerot ja muut käytettävissä olevat viestintävälineet.

Taloudelliset tiedot sisältävät tiedot palkastasi ja varallisuudestasi, tiedot meille tallettamiseen käytetyistä varainlähteistä sekä pankkitilin, maksukortin tai maksutilin tiedot, mukaan lukien tiedot, jotka sisältyvät pankkitiliotteisiin, skannattuihin asiakirjoihin, jotka vahvistavat tulosi ja vastaaviin KYC-tarkoituksiin kerättyihin asiakirjoihin.

Tapahtumatiedot sisältävät tietoja talletuksista ja nostoista, panostuksista ja muita tietoja peleistä, joita olet pelannut sivustoillamme.

Tekniset tiedot sisältävät IP-osoitteen, kirjautumistietosi, selaimen tyypin ja version, aikavyöhykeasetukset ja sijainnin, selainliitännäisten tyypit ja versiot, käyttöjärjestelmän ja -alustan sekä muun tekniikan laitteissa, joita käytät tämän verkkosivuston käyttämiseen.

Käyttötiedot sisältävät tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme, tuotteitamme ja palveluitamme, verkkotunnusta kirjautumiseen, salasanaa (salattu), pelattuja pelejä, kirjautumis- ja uloskirjautumisaikoja, pelaamisen kestoa, haettuja bonuksia ja kampanjoita, vastuullisen pelaamisen tietoja, rajoja ja historiaa sekä AML-luokitusta.

Markkinointi- ja viestintätiedot sisältävät mieltymyksesi saada markkinointia meiltä ja kolmansilta osapuolilta sekä viestintäasetuksesi.

Erityiset henkilötietoryhmät. Jos annat meille tällaisia tietoja itse ja täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutemme, meidän on myös kerättävä sinusta joitakin erityisiä henkilötietoryhmiä kuten

 • Vastuulliseen pelaamiseen liittyvät tiedot, joita voidaan pitää lääketieteellisinä tietoina
 • .
 • Tiedot rodullisesta tai etnisestä alkuperästäsi, jotka voidaan saada lataamistasi asiakirjoista.

Miten voimme käyttää tietojasi

Meille antamasi tiedot:

- jotta voimme täyttää velvollisuutemme, jotka johtuvat sinun ja meidän välisistä ehdoista ja tarjota sinulle pyytämiäsi pelipalveluja, hyväksyä talletuksesi ja käsitellä kotiutuksesi, suorittaa petostenhallintaprosesseja, vastata mahdollisiin kyselyihin tai valituksiin, joita sinulla saattaa olla, sekä muihin liitännäisasioihin, jotka liittyvät sinulle tarjoamiimme pääpalveluihin;

- edellyttäen, että olet antanut suostumuksesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä konsernin markkinointitiedoilla ja antaa sinulle tietoa palveluistamme, bonusjärjestelmistämme ja kampanjoistamme sekä tietoa konsernin tai sen tuotemerkkien ylläpitämien sivustojen tuotteista ja kampanjoista;

- tarjota räätälöityä mainontaa sivustolla, joka perustuu vuorovaikutukseesi sivuston kanssa tai käyttötietoihisi;

- ilmoittaaksemme sinulle palvelumme muutoksista;

- täyttääksemme velvoitteet, jotka johtuvat rahanpesun vastaisesta lainsäädännöstä ja sen nojalla annetuista säännöistä ja määräyksistä sekä kaikista muista laeista, joita meihin ajoittain sovelletaan.

Tietoja, joita keräämme sinusta:

- sivustomme hallinnoimiseksi ja sisäisiä toimintoja varten, mukaan lukien vianmääritys, data-analyysi, testaus, tutkimus, tilastointi ja kyselytarkoitukset. Tällaiset tiedot kerätään yleensä evästeiden avulla. Lisätietoja evästeistä saat evästeitä koskevasta ilmoituksestamme, jossa annetaan myös ohjeita siitä, miten evästeet voidaan poistaa käytöstä;

- ottaaksemme sinuun yhteyttä markkinointitiedoilla, antaaksemme sinulle tietoa palveluista, bonusjärjestelmistä ja kampanjoista sekä tietoa nykyisistä tai tulevista tuotteista ja kampanjoista, joita rekisteröitymäsi tuotemerkki tarjoaa oikeutetun edun perusteella, tai markkinointitietoja tuotemerkin yhteistyökumppaneista, jos olet ilmaissut suostumuksesi tällaisen materiaalin vastaanottamiseen;

- petosten hallintaan ja riskienhallintaan liittyvien toimien suorittamiseen, mukaan lukien riskiprofiilin tai riskitilan määrittäminen tilillesi;

- käyttäytymisesi ja käyttäytymismalliesi arvioimiseksi sivuston kautta, jota käytetään apuna yksityiskohtaisen asiakasprofiilin laatimisessa sinusta eri aihealueilla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:

- Yhtiö voi luoda rekisterin bonusten väärinkäyttäjistä, ja tällä listalla olevat henkilöt voidaan sulkea pois tulevista kampanjoista tai jopa estää käyttämästä yhtiön palveluja. Tähän sisältyy myös muunlaisten petosten ja vilpillisen käyttäytymisen analysointi.

- Seulomme ja valvomme myös transaktioitasi ja käyttäytymistäsi vastuullisen pelaamisen vuoksi ja varmistamme, että vuorovaikutuksesi kanssamme pysyy hauskana ja viihdyttävänä eikä vaarallisena sinulle. Voimme määrittää tilillesi vastuullisen pelaamisen pistemäärän keräämiemme tietojen ja vastuullisen pelaamisen kyselylomakkeen perusteella, joka saatetaan toisinaan antaa sinulle täytettäväksi. Arviointimme tuloksena sinut saatetaan luokitella "ongelmapelaajaksi" tai alttiiksi peliriippuvuuden riskeille.

- Osana sitoutumistamme rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen voimme myös analysoida henkilötietojasi ja verrata niitä kolmansien osapuolten tietolähteisiin, laatia sinusta rahanpesun vastaisen profiilin ja riskipisteyttää tilisi meille antamiesi tietojen ja sinusta keräämiemme tietojen perusteella. Pidämme myös rekisteriä kaikista rahanpesun torjunnan kannalta riskialttiista asiakkaista.

Huomaa, että näihin tarkoituksiin käytämme osittain profilointia, jossa lopullisen päätöksen tekee ihminen, mutta profiloinnin taustalla olevaa logiikkaa ja sitä koskevia tietoja ei voida paljastaa, koska se mahdollistaisi sen, että asiakkaat voisivat ohittaa nämä valvontamekanismit, joiden tarkoituksena on liiketoimintamme suojaaminen ja lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

- parantaaksemme sivustoamme varmistaaksemme, että sisältö esitetään sinulle ja tietokoneellesi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla;

- jotta voit osallistua palvelumme vuorovaikutteisiin ominaisuuksiin, kun niin valitset;

- osana pyrkimyksiämme pitää sivustomme turvallisena;

- mittaamaan tai ymmärtämään sinulle ja muille tarjoamamme mainonnan tehokkuutta ja toimittamaan sinulle relevantteja tarjouksia;

- tehdäksemme sinulle ehdotuksia ja suosituksia tuotteistamme.

- Voimme myös kerätä, käyttää ja jakaa yhdistettyjä tietoja, kuten tilastollisia tai demografisia tietoja, mihin tahansa tarkoitukseen. Yhteenlasketut tiedot voivat olla peräisin henkilötiedoistasi, mutta niitä ei pidetä lain mukaan henkilötietoina, koska nämä tiedot eivät suoraan tai välillisesti paljasta henkilöllisyyttäsi. Voimme esimerkiksi koota käyttötietojasi laskeaksemme tietyn verkkosivuston ominaisuuden käyttävien käyttäjien prosenttiosuuden. Jos kuitenkin yhdistämme tai yhdistämme yhdistettyjä tietoja henkilötietoihisi niin, että niistä voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa sinut, käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina, joita käytetään tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tietoja, joita saamme muista lähteistä:

Yhdistämme nämä tiedot meille antamiisi tietoihin ja sinusta keräämiimme tietoihin. Käytämme näitä tietoja ja yhdistettyjä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin (riippuen siitä, minkä tyyppisiä tietoja saamme). Muita lähteitä ovat muun muassa ikävarmennustyökalujen, henkilöllisyyden tai osoitteen varmennuspalvelujen tarjoajat, sääntelyviranomaiset tai tahot, jotka pitävät keskustietokantoja ongelmapelaajista, PEP- ja sanktiohakujen tarjoajat sekä muut vastaavat palveluntarjoajat, joiden kanssa voimme tehdä sopimuksia aika ajoin. Saatamme myös saada sinusta tietoja, jotka on kerätty muilta konsernin ylläpitämiltä sivustoilta ja jotka auttavat meitä tarjoamaan sinulle parempaa palvelua tai pitämään bonusten väärinkäyttäjät ja ongelmapelaajat poissa palveluistamme.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Alla on esitetty taulukkomuodossa kuvaus kaikista tavoista, joilla aiomme käyttää henkilötietojasi, ja siitä, mihin oikeusperustaan nojaudumme. Olemme myös yksilöineet tarvittaessa oikeutetut etumme. Mitä tulee henkilötietojen käsittelyyn oikeudellisen velvoitteen perusteella, viittaamme Euroopan parlamentin ja neuvoston rahanpesun vastaisen direktiivin (EU) 2015/849 säännöksiin.

Kerätyt tiedotMiten keräämme tietojasi?Keruun tarkoitusTietojen käsittelyn oikeusperusta
Tunnistetiedot - tähän sisältyvät täydellinen nimi, sähköpostiosoite, haluamasi käyttäjätunnus, syntymäaika, sukupuoli.Pyydetään rekisteröinnin yhteydessä
 1. Asiakkaan tunnistaminen ja yksilöllisen asiakasprofiilin luominen
 2. Asiakkaan todentaminen rahanpesun (AML) torjuntaa varten
 3. Asiakkaan tunnistaminen yhteydenoton yhteydessä
 1. Sopimuksen täytäntöönpano
 2. Lakisääteinen velvoite
 3. Sopimuksen täytäntöönpano
Yhteystiedot - tämä sisältää sähköpostiosoitteen, kotiosoitteen, matkapuhelinnumeron, skypen tai muun käytettävissä olevan yhteydenpitovälineenPyydetään rekisteröinnin ja/tai KYC-menettelyn yhteydessä
 1. Asiakkaan tunnistaminen ja yksilöllisen asiakasprofiilin luominen
 2. yhteydenpito asiakkaisiin tukitarkoituksiin
 3. brändin markkinointimateriaalin levittäminen
 4. Konsernin muiden tuotemerkkien markkinointimateriaalin levittäminen
 5. Pelaajan henkilöllisyyden todentaminen
 1. Sopimuksen täytäntöönpano
 2. Sopimuksen täytäntöönpano
 3. Oikeutettu etu
 4. Suostumus
 5. Lakisääteinen velvoite
Varmennustarkoituksiin tarvittavat tiedot - näihin kuuluvat henkilöllisyystodistukset, osoitetiedot ja mahdollisesti varojen ja varallisuuden lähde.Se on ladattava pelaajaprofiiliin pyynnöstä; sitä voidaan pyytää joko verkkosivuston ponnahdusikkunan kautta tai sähköpostitse.
 1. Pelaajan henkilöllisyyden todentaminen
 2. Tarvitaan, jotta voimme noudattaa rahanpesulakia.
 1. Lakisääteinen velvoite
 2. Lakisääteinen velvoite
Taloudelliset tiedot - tähän sisältyvät valitsemiisi talletus- ja nostomenetelmiin liittyvät taloudelliset tiedot, kuten pankkitietosi, maksukorttitietosi tai kaikki valitsemiisi maksutapoihin liittyvät olennaiset tiedot.Kerätään, kun varoja talletetaan tai nostetaan pelitilille. Voidaan myös kerätä, jos meillä on kyselyitä sähköpostitse / chatissa / puheluissa.
 1. Tarvitaan palvelun tarjoamiseksi sinulle (eli varojen tallettamiseksi pelitilille).
 2. Tarvitaan Know-Your-Customer ("KYC") -tarkastuksia varten (varojen lähde).
 3. Tarvitaan tietoverkkorikollisuuden tarkastuksia varten
 4. Suljetun kierron politiikan varmistamiseksi
 1. Sopimuksen täytäntöönpano
 2. Lakisääteinen velvoite
 3. Oikeutettu etu
 4. Lakisääteinen velvoite
Tapahtumatiedot - näihin tietoihin sisältyvät sinulle ja sinun suorittamiisi maksuihin liittyvät tiedot;Syntyy automaattisesti, kun talletuksia ja nostoja tehdään.
 1. Tarvitaan palvelun tarjoamiseksi sinulle
 2. Vaaditaan noudattamaan rahanpesunestolakia ja pelilisenssivaatimuksia.
 3. Vaaditaan seuraamaan toimintaasi sosiaalisen vastuun toimenpiteitä varten
 1. Sopimuksen täytäntöönpano
 2. Lakisääteinen velvoite
 3. Lakisääteinen velvoite
Pelitiedot - tämä sisältää tietoja, jotka liittyvät verkkosivustollamme pelaamiisi peleihin (eli pelitoimintaasi).Syntyy automaattisesti pelitoiminnan myötä
 1. Tarvitaan palvelun tarjoamiseksi sinulle
 2. Vaaditaan noudattamaan etäpelaamista koskevaa lakia
 1. Sopimuksen täytäntöönpano
 2. Lakisääteinen velvoite
Tiedot, jotka liittyvät yhteydenpitoon kanssamme (sähköpostitse, live-chatissa tai puhelimitse).Sähköpostikirjeenvaihto ja live-chat yhteydenoton yhteydessä, puhelut voidaan tallentaa kirjanpitovaatimuksia varten.
 1. Tarvitaan palvelun tarjoamiseksi sinulle (asiakaskyselyt, yhteydenpito tarvittaviin asioihin).
 2. Voidaan käyttää riskien hallintaan, ammatillisten neuvojen hankkimiseen tai oikeudellisten vaateidemme esittämiseen ja puolustamiseen joko tuomioistuimessa tai tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä.
 1. Sopimuksen täytäntöönpano
 2. Oikeutettu etu
Profiilitiedot - Pelitottumuksiisi ja mieltymyksiisi liittyvät tiedot.Automaattisesti pelin pelaamisen yhteydessä luotu tai evästeiden avulla kirjautuvat asetukset
 1. Voidaan käyttää yhdistetyssä ja nimettömässä muodossa palvelun parantamiseksi.
 2. Voidaan käyttää yhdistettynä ja nimettömänä palvelun parantamiseksi.
 3. Segmentointi rahanpesun torjuntaa ja sosiaalista vastuuta koskevia toimenpiteitä varten
 4. Kohdennettu markkinointi
 1. Oikeutettu etu. Anonymisoidut tiedot eivät ole tämän jälkeen henkilötietoja.
 2. Suostumus
 3. Lakisääteinen velvoite
 4. Suostumus
Vastuullisen pelaamisen tiedotItsearviointitesti
 1. Vastuullisen pelaamisen profilointi
 2. Pelitoiminnan tunnistaminen ja tutkiminen vastuullista pelaamista varten
 1. Lakisääteinen velvoite
 2. Oikeutettu etu
Tekniset tiedot - näitä voivat olla IP-osoitteesi, kirjautumistietosi, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetus ja sijainti, käyttöjärjestelmä ja alusta. Käyttötiedot - sisältävät tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme.Evästetiedot
 1. Sijaintitietoja / IP:tä käytetään varmistamaan, että asiakas ei ole rajoitetusta tai korkean riskin maasta.
 2. Sijaintitietoja / IP-osoitetta käytetään myös sen varmistamiseksi, että he eivät käytä välityspalvelimia tai VPN:iä, jotta voidaan varmistaa, että he eivät käytä bonuksia väärin tai huijaa hakemuspetoksilla.
 3. Kaikkia muita tietoja (mukaan lukien sijainti ja IP-osoite) käytetään verkkosivuston toiminnallisuuden parantamiseen, teknisten ongelmien korjaamiseen, uusien tuotteiden luomiseen eri alustoille.
 1. Lakisääteinen velvoite
 2. Oikeutettu etu
 3. Oikeutettu etu
Omat RTP-tietoni - Voi sisältää osumaprosenttisi, kierrosten kokonaismäärän, tilisi yleisen RTP:n, oman RTP:si verrattuna pelien RTP:iin, suurimman voiton tietyissä peleissä ja kyseisen voiton saavuttamiseksi asetetun panoksen.Syntyy automaattisesti pelatessa
 1. Varmistaaksemme, että noudatamme kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia, jotka koskevat palvelujemme RTP:tä...
 1. Lakisääteinen velvoite
Evästetiedot - katso evästekäytäntömme lisätietoja siitä, miten ja mihin tarkoituksiin keräämme evästeitä.

Tietojen jakaminen

Palvelumme luonteen vuoksi voimme joutua jakamaan henkilötietojasi useiden luotettavien kolmansien osapuolten kanssa, jotta voimme käsitellä tietojasi edellä tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Näitä kolmansia osapuolia ovat muun muassa:

- Kaikki konsernin jäsenet, jotka tarvitsevat pääsyn henkilötietoihisi voidakseen tarjota pyytämiäsi palveluja. Tietoja, joita saamme ja keräämme sinusta, voidaan jakaa minkä tahansa konsernin jäsenen kanssa, ja nämä voivat käyttää näitä tietoja petosten ja bonusten väärinkäytön estämiseen, rahanpesunvastaisiin ja vastuulliseen pelaamiseen liittyviin syihin konsernin Lakisääteisten velvoitteiden ja oikeutettujen liiketoimintaetujen täyttämiseksi;

- Kaikille konsernin jäsenille siihen tarkoitukseen, että tällaiset muut konserniyhteisöt voivat ottaa sinuun yhteyttä ja antaa sinulle tietoa niiden tuotteista ja palveluista, edellyttäen, että olet Suostumuksella suostunut vastaanottamaan suoramarkkinointia, joka liittyy muihin konsernin ylläpitämiin sivustoihin.

- Yhtiön työntekijöillä, tarkemmin sanottuna tietosuojavastaavalla, rahanpesuvastaavalla, maksu- ja petostentorjunta-analyytikoilla, asiakastukihenkilöillä, asiakaspalvelutiimin jäsenillä, VIP-pelaajapäälliköillä sekä muilla valituilla työntekijöillä on myös pääsy henkilötietoihisi tehtäviensä suorittamiseksi ja avun tarjoamiseksi sinulle sekä pyytämiesi palveluiden tarjoamiseksi

.

Työntekijämme, joilla on pääsy pelaajan henkilötietoihin tai jotka liittyvät pelaajan henkilötietojen käsittelyyn, ovat allekirjoittaneet salassapitosopimukset (NDA) kunnioittaakseen pelaajan tietojen luottamuksellista luonnetta.

- Pelien tarjoajat - joskus pelien tarjoajamme vaativat pääsyä tiettyihin dataominaisuuksiin (kuten esimerkiksi käyttäjätunnukseen ja IP-osoitteeseen), jotta he voivat tarjota meille pelejä, joita pelaat verkkosivustollamme. Voit tarkistaa heidän tietosuojailmoituksensa käymällä pelin tarjoajan asianomaisella verkkosivustolla;

Kun pelaat NetEntin kehittämiä kasinopelejä, sovelletaan myös NetEntin tietosuojakäytäntöä. Tämä käytäntö löytyy täältä.

- Maksupalveluntarjoajat ja niihin liittyvät palveluntarjoajat - saatamme vastaavasti jakaa joitakin henkilötietojasi maksupalveluntarjoajien kanssa, joita käytät maksujen suorittamiseen ja vastaanottamiseen verkkosivustollamme. Voit tarkistaa niiden tietosuojailmoituksen käymällä käyttämäsi maksupalveluntarjoajan asianomaisella verkkosivustolla;

- Markkinointikumppanit - jos annat meille Suostumuksesi lähettääksemme sinulle markkinointia ja kampanjoita, saatamme jakaa yhteystietosi (kuten sähköpostiosoitteesi tai postiosoitteesi) markkinointikumppaneillemme, jotka huolehtivat kaiken markkinointimateriaalimme lähettämisestä sinulle, mukaan lukien kampanjasähköpostit ja -tekstiviestit, suoramainonta ja toisinaan myös soittavat sinulle.

- Viranomaiset tai sääntelyviranomaiset - Voimme tarvittaessa tai lain salliessa antaa henkilötietojasi lainvalvontaviranomaisille, hallituksen tai sääntelyorganisaatioille, tuomioistuimille tai muille viranomaisille. Voimme kiistää tällaiset pyynnöt, jos katsomme, että pyynnöt ovat suhteettomia, epämääräisiä tai vailla asianmukaisia valtuuksia, mutta emme lupaa kiistää kaikkia pyyntöjä;

- Asiakasviestintäohjelmisto - käytämme kolmannen osapuolen ohjelmistoa, joka auttaa meitä viestimään kanssasi. Tämän ohjelmiston avulla voimme lähettää sinulle sähköpostia ja keskustella kanssasi live-chatissa aina, kun sinulla on kysyttävää;

- AML- ja petostentorjuntatyökalut, iän ja henkilöllisyyden todentamistyökalujen toimittajat ja muut toimittajat, jotka voivat todentaa Know Your Client (KYC) -tiedot yleisesti - saatamme käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja tiettyjen AML- ja petostentorjuntatarkastusten tekemiseen, joita tarvitaan täyttämään Lakisääteiset velvollisuutemme tässä suhteessa.

- Edellä mainittujen lisäksi saatamme luovuttaa henkilötietoja, jos hankimme uusia yrityksiä. Jos yhtiössä tapahtuu rakenteellisia muutoksia, kuten fuusio, toisen yrityksen osto tai osittainen osto, on todennäköistä, että asiakkaidemme henkilötiedot sisältyvät myyntiin tai siirtoon. Osana käytäntöämme ilmoitamme pelaajillemme sähköpostitse ennen kuin vaikutamme tällaiseen henkilötietojen siirtoon.

- Valitut kolmannet osapuolet, joiden kanssa olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen, joka takaa henkilötietojesi suojaamisen, mukaan lukien:

- asianajajiemme, neuvonantajiemme ja konsulttien kanssa, joita saatamme aika ajoin käyttää riskien hallintaan, ammatillisten neuvojen hankkimiseen tai oikeudellisten vaateidemme laatimiseen ja puolustamiseen joko tuomioistuimessa tai tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä. Tämä voi edellyttää pääsyä henkilötietoihin;

- valtiollisten elinten, ongelmapelaajia rekisteröivien sääntelyviranomaisten kanssa tai muussa vastuullisen pelaamisen tarkoituksessa.

- minkä tahansa sellaisen yrityksen, valtion elimen tai sääntelyviranomaisen kanssa, joka ylläpitää rekisteriä tai tietokantaa, jonka tavoitteena on estää rikollisuutta, rahanpesua tai terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoitusta.

Varmennamme aina, että kaikki kolmannet osapuolet, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ovat velvollisia kunnioittamaan henkilötietojesi turvallisuutta ja käsittelemään niitä aina laillisella tavalla ja noudattaen tietosuojaselostettamme ja tiukkoja käytännesääntöjämme. Emme salli kolmansien osapuolten palveluntarjoajien käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa. Tällaiset kolmannet osapuolet (jotka tunnetaan myös nimellä "tietojen käsittelijät") käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin ja rekisterinpitäjän ohjeidemme mukaisesti ja puolestamme, ja tällaiset kolmannet osapuolet voivat käyttää henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, johon meillä itsellämme on oikeus. Lisäksi pyrimme kaikissa tapauksissa varmistamaan, että emme jaa enempää tietoja kuin on tarpeen, jotta palveluntarjoajat voivat suorittaa käsittelytoimet ohjeidemme mukaisesti.

Henkilötietojen siirto ETA:n ulkopuolelle

Meidän tai palveluntarjoajiemme voi olla tarpeen siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin (EU), Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) alueiden ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme tai tehdä yhteistyötä palveluntarjoajien ja tietojenkäsittelijöiden kanssa. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti olemme kuitenkin velvollisia varmistamaan henkilötietojesi suojan näiden siirtojen aikana.

Tämä siirto voi olla tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme, kuten:

a) Vedonlyöntisi ja maksutapahtumiesi käsittely; b) Tarjota sinulle pelaamista ja muita oheispalveluja, joita haet verkkosivustoltamme; c) Tunnistaminen ja tarvittavien tarkistusten suorittaminen;

Takataksemme henkilötietojesi asianmukaisen suojan tason kolmansiin maihin tapahtuvissa siirroissa, käytämme asianmukaisia suojatoimia, kuten Euroopan komission tietosuojaa koskevia vakiosopimuslausekkeita. Toteutamme myös kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi ja tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön ja kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Käyttämällä palveluitamme ja verkkosivustoamme hyväksyt henkilötietojesi mahdollisen siirtämisen kolmansiin maihin ja näiden suojatoimien toteuttamisen. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita näistä siirroista, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne on kerätty. Tällaisia tarkoituksia voivat olla esimerkiksi oikeudellisten, kirjanpito- tai raportointivaatimusten täyttäminen.

Määrittäessämme tietojesi asianmukaista säilytysaikaa otamme huomioon useita tekijöitä, kuten tarkoitukset, joita varten keräämme ja käsittelemme tällaisia tietoja, sovellettavat lait ja/tai meille asetetut viranomaisvaatimukset, henkilötietojen luonne ja arkaluonteisuus sekä mahdolliset riskit, jotka liittyvät tällaisten tietojen luvattomaan käyttöön tai luovuttamiseen.

Kuten käyttöehdoissamme todetaan, sekä sinä että kasino voivat päättää, että pelitilisi suljetaan milloin tahansa. Tilisi sulkemisen jälkeen säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin laki vaatii. Näitä tietoja käytetään vain, jos toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat niitä rahoitus- ja verotustietoja, petoksia, rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa koskevissa tutkimuksissa.

Voi myös olla, että säilytämme tietojesi anonymisoituja johdannaisia sisällön ja markkinointiviestinnän parantamiseksi, kun kyse ei ole automaattisesta päätöksenteosta.

Päätöksentekoon ei liity automatisoitua päätöksentekoa.

Olet velvollinen huomioimaan, että Euroopan unionin lisensoitujen pelioikeuksien rahanpesun vastaisten säännösten vuoksi olemme velvollisia säilyttämään pelaajien henkilötiedot, jotka on toimitettu rekisteröitymisen yhteydessä, sekä kaikki pelaajatilin toiminta-aikana välitetyt tiedot vähintään viiden vuoden ajan viimeisestä pelitapahtumasta tai tilin sulkemisesta. Tämän vuoksi poistopyyntöjä ennen tämän ajanjakson päättymistä ei voida ottaa huomioon.

Oikeutesi

Tietosuojalainsäädäntö antaa sinulle rekisteröitynä tietyt oikeudet tietyissä olosuhteissa. Lain mukaan sinulla on oikeus:

- Pyytää pääsyä henkilötietoihisi - Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus pyytää maksutta kopio sinusta hallussamme olevista henkilötiedoista;

- Pyytää henkilötietojesi oikaisua - Tämä tarkoittaa, että jos hallussamme olevat henkilötiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, sinulla on oikeus saada ne oikaistua. Muista kuitenkin, että saatamme tarvita sinulta todisteita ja asiakirjoja (kuten henkilöllisyystodistuksesi tai osoitetodistus) pyyntösi tueksi. Se voidaan evätä Lakisääteisen velvoittavuutemme vuoksi

- Pyydä henkilötietojesi poistamista - Tämä tarkoittaa, että voit pyytää henkilötietojesi poistamista, jos meillä ei ole enää oikeudellista perustetta jatkaa niiden käsittelyä tai säilyttämistä. Huomaa, että tämä oikeus ei ole ehdoton - eli emme voi täyttää pyyntöäsi, jos olemme Lakisääteisen velvoitteen nojalla velvollisia säilyttämään tiedot tai jos meillä on syytä olettaa, että tietojen säilyttäminen on välttämätöntä, jotta voimme puolustautua oikeusriidassa;

- Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos vedomme oikeutettuun etukseemme (tai kolmannen osapuolen etukseemme) käsitellessämme tietojasi ja koet, että tietojesi käsittelymme tällä tavoin vaikuttaa perusoikeuksiisi ja -vapauksiisi. Joissakin tapauksissa voimme kuitenkin osoittaa, että meillä on pakottava oikeutettu peruste käsitellä tietojasi, joka voi syrjäyttää oikeutesi ja vapautesi. Voit esittää vastalauseesi henkilötietojesi käsittelylle edellä mainittujen oikeutettujen yritysetujen perusteella ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme;

- Pyydä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista - Voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi käsittelyn väliaikaisesti jossakin seuraavista tilanteista: (a) jos haluat, että varmistamme tietojen oikeellisuuden, (b) jos tietojen käyttö on lainvastaista, mutta et halua, että poistamme tiedot, (c) jos haluat, että säilytämme tietosi, vaikka emme enää tarvitse niitä, jotta voit esittää, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia, tai (d) jos olet vastustanut tietojesi käyttöä, mutta meidän on tarkistettava, onko meillä ylivoimainen oikeutettu peruste tietojen käyttämiseen;

- Pyydä henkilötietojesi siirtoa (eli tietojen siirrettävyyttä) - Tämä tarkoittaa, että voit pyytää meitä toimittamaan sinulle tietyt sinusta käsittelemämme tiedot, jotta voit siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain automaattisin keinoin hankittuja tietoja, jotka olet alun perin antanut Suostumukselle käytettäväksi tai joissa käytimme tietoja täyttääkseen kanssasi tehdyn sopimuksen mukaiset velvollisuutemme;

- Peruuta Suostumuksesi milloin tahansa, jos luotamme Suostumukseesi tietojen käsittelyssä - "Opting out" tai Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta Suostumuksen peruuttamiseen asti suorittamamme käsittelyn laillisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen tarkoittaa, että et enää halua, että käsittelemme tietojasi tällä tavoin. Tämä tarkoittaa sitä, että et voi enää sallia Suostumuksella, että tarjoamme sinulle tiettyjä palveluja (kuten markkinointia). Voit peruuttaa Suostumuksesi milloin tahansa verkkosivuston tiliprofiiliasetusten kautta;

- tehdä valituksen valvontaviranomaiselle;

Käyttääksemme edellä selostettuja oikeuksiasi meidän on ehkä pyydettävä sinusta erityisiä tietoja, jotta voimme tarkistaa henkilöllisyytesi. Tämä on turvatoimenpide, jolla varmistetaan, että olemme varmoja siitä, että henkilö, jolle luovutamme henkilötietojasi, olet todella sinä.

Teemme parhaamme vastataksemme kaikkiin oikeutettuihin pyyntöihin kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos pyyntösi on erityisen monimutkainen tai jos olet tehnyt useita pyyntöjä tietyn ajanjakson aikana, se voi kestää hieman kauemmin. Tällaisessa tapauksessa ilmoitamme sinulle tästä pidennyksestä.

Automatisoitu päätöksenteko

Emme yleensä käytä täysin automatisoitua päätöksentekoa liikesuhteitamme luodessamme ja toteuttaessamme. Jos käytämme tätä menettelyä yksittäistapauksissa, ilmoitamme siitä sinulle erikseen, mikäli se on lakisääteinen vaatimus.

Tietojesi turvallisuus

Tunnustamme täten, että kerätessämme ja käsitellessämme henkilökohtaisia tietojasi pelitilisi hallinnointia varten meitä sitovat henkilötietojen suojaa koskevat tiukat oikeudelliset säännökset.

Näin ollen pyrimme suojaamaan henkilötietojasi ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi parhaiden liiketoimintakäytäntöjen, sovellettavien säännösten ja tekniikan tason mukaisesti. Koska olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisia palveluja pelaajille, ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin varmistaaksemme, että kaikki meille antamasi tiedot pysyvät turvassa.

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset turvatoimet, joilla estämme henkilötietojesi vahingossa tapahtuvan katoamisen, käytön tai luvattoman käytön, muuttamisen tai paljastamisen. Lisäksi rajoitamme pääsyn henkilötietoihisi niihin työntekijöihin, asiamiehiin, alihankkijoihin ja muihin kolmansiin osapuoliin, joilla on liiketoiminnallinen tarve tietää.

Pelaajatilejä voi käyttää vain pelaajan yksilöllisellä tunnuksella ja salasanalla. Voit myös asettaa kaksitekijätodennuksen (2FA) lisäsuojaksi tilisi luvattomalta käytöltä. Olet vastuussa siitä, että pidät kirjautumistietosi luottamuksellisina ja varmistat, ettei kukaan muu pääse niihin käsiksi.

Käytämme evästeitä parantamaan kokemustasi. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästekäytäntömme.