PERSONVERNPOLITIKK

Ikrafttredelse fra: 28.05.2024

Siste oppdatering: 28.05.2024

Version: 3.0

Definisjoner

Personopplysninger betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"); en identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettbasert identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet;

Behandling betyr enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger eller grupper av personopplysninger, enten automatisert eller ikke, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller annen tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring;

Profilering betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består i bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter knyttet til den fysiske personens arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser;

Behandlingsansvarlig betyr den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, institusjon eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger; der formålet med og midlene for slik behandling er fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige eller de spesifikke kriteriene for utpeking av denne være fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett;

Databehandler betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige;

Mottaker betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ som personopplysningene utleveres til, enten det er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger i forbindelse med en bestemt undersøkelse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, skal imidlertid ikke anses som mottakere; disse myndighetenes behandling av disse opplysningene skal være i samsvar med gjeldende personvernregler i henhold til formålet med behandlingen;

Tredjepart betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller organ som ikke er den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren og personer som, under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte myndighet, er autorisert til å behandle personopplysninger;

Med samtykke fra den registrerte menes enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte, der vedkommende ved en erklæring eller en klar bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger om seg selv;

Brudd på personopplysningssikkerheten betyr brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering av eller tilgang til personopplysninger som overføres, lagres eller på annen måte behandles;

Konsern betyr et kontrollerende foretak og dets kontrollerte foretak;

Tilsynsmyndighet betyr en uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en medlemsstat i henhold til artikkel 51 i GDPR;

GENERELT

Denne erklæringen, sammen med de generelle vilkårene og betingelsene som er tilgjengelige på nettstedet, beskriver grunnlaget for hvordan vi behandler personopplysningene vi samler inn fra deg, eller som du oppgir til oss. Vi ber deg om å lese det følgende nøye for å forstå våre synspunkter og vår praksis når det gjelder personopplysningene dine og hvordan vi behandler dem. Ved å registrere en spillerkonto på nettstedet bekrefter du at du godtar denne personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at hvis du ikke godtar vilkårene i denne personvernerklæringen og velger å ikke oppgi de nødvendige personopplysningene, kan du få begrenset tilgang til visse funksjoner og tjenester som tilbys på dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og selskapet. Det er viktig å merke seg at denne personvernerklæringen kan bli oppdatert og revidert med jevne mellomrom. Selv om vi vil gjøre det vi kan for å informere deg om eventuelle vesentlige endringer, anbefaler vi at du leser denne personvernerklæringen regelmessig for å holde deg informert om vår nåværende praksis når det gjelder innsamling, bruk og beskyttelse av personopplysningene dine. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet og/eller dets tjenester, godtar du personvernerklæringen.

www.cobracasino.com setter stor pris på din integritet og ditt personvern og forplikter seg til å behandle alle dine personopplysninger på en åpen, rettferdig og lovlig måte. Denne personvernerklæringen (sammen med vilkårene og betingelsene og retningslinjene for informasjonskapsler) beskriver på hvilket grunnlag www.cobracasino.com samler inn, lagrer og bruker personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt, samt hvilke rettigheter du har og hvordan loven beskytter disse rettighetene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen).

Dette nettstedet er kun beregnet på personer over 18 år, og vi samler ikke bevisst inn opplysninger om personer under 18 år. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har samlet inn personopplysninger om personer under 18 år på grunn av misbruk av nettstedet vårt, gjør vi vårt beste for å sikre at slike opplysninger håndteres i samsvar med gjeldende lovgivning.

Om oss

Nettstedet www.cobracasino.com ("Casino", "Nettstedet", "Selskapet", "Vi", "Oss", "Vår") eies og drives av Dama N.V., et selskap registrert og etablert i henhold til lovene på Curaçao, med registreringsnummer 152125 og registrert adresse på Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. er lisensiert og regulert av Antillephone N.V. (lisens nr. 8048/JAZ2020-013).

Som behandlingsansvarlig er vi i henhold til pengespillregelverket forpliktet til å behandle personopplysninger fra spillere for å gjøre det mulig for dem å delta i spill og tilby dem tilleggstjenester.

Når vi nevner "selskapet", "konsernet", "vi", "oss" eller "vår" i denne personvernerklæringen, refererer vi tilDama N.V.

Vi tar personvernet ditt på alvor. Derfor har vi utnevnt et personvernombud ("DPO") som har ansvar for å føre tilsyn med at selskapet overholder sine juridiske forpliktelser med hensyn til behandling av dine personopplysninger, og som er ditt kontaktpunkt for spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert forespørsler om å utøve dine juridiske rettigheter og klager på brudd på dine rettigheter, kan du kontakte vårt personvernombud på e-post til følgende adresse dpo@damacasino.com.

Contact Us

Du kan alltid kontakte oss angående disse retningslinjene hvis du ønsker det:

 1. Bekrefte riktigheten av personopplysningene vi har samlet inn om deg;
 2. Stille spørsmål om vår bruk av personopplysningene dine;
 3. Forby fremtidig bruk av dine opplysninger til direkte markedsføring;
 4. Få en kopi av personopplysningene som er lagret om deg

Med mindre du har valgt å ikke motta reklamemateriell, kan vi bruke personopplysningene dine, inkludert e-postadresse og telefonnummer, til å sende deg markedsføringskommunikasjon om produkter, tjenester og kampanjer. Dette kan omfatte informasjon om produkter og tjenester fra våre forretningspartnere, for eksempel leverandører av kasinospill.

Når du bestemmer deg for å slutte å motta slikt markedsførings- og reklamemateriell, kan du melde deg av ved å registrere deg, i innstillingene for spillerkontoen din eller ved å kontakte kundestøtte på support@cobracasino.com og/eller livechat. Du kan konfigurere markedsføringspreferansene dine i din personlige konto ved å følge lenken cobracasino.com/user.

5 Oppdatere eller korrigere informasjon som du har gitt oss (i slike tilfeller skal du fremlegge all dokumentasjon som vi med rimelighet kan kreve for å gjennomføre slike endringer). Merk at det er ulovlig å gi oss uriktige opplysninger om deg, og at det er ditt ansvar å sørge for at vi alltid er oppdatert med korrekte opplysninger om deg.

For å oppfylle dine forespørsler i henhold til denne personvernerklæringen kan du bruke følgende kommunikasjonsmidler:

 • Bruke e-post support@cobracasino.com
 • ved hjelp av Live Chat Cobra Casino
 • ved å bruke e-postadressen til personvernombudet dpo@damacasino.com

Vær oppmerksom på at e-post i noen tilfeller kan havne i søppelpost eller av tekniske årsaker ikke nå frem til mottakeren i det hele tatt.

Hvis du ikke får svar på forespørselen din innen 10 dager, anbefaler vi på det sterkeste at du kontakter oss på nytt for å få en avklaring ved hjelp av alternative kommunikasjonsmetoder.

Vi respekterer og verdsetter personvernet ditt. Du kan alltid kontakte personvernombudet viadpo@damacasino.com i tilfeller der:

 • du mener at personvernet ditt er blitt krenket
 • fristene for gjennomføring av forespørselen om en kopi av opplysningene er brutt
 • du trenger en avklaring av bestemmelsene i denne personvernerklæringen
 • du ønsker å motta en kopi av personopplysningene dine som er lagret på tvers av alle Dama N.V.-lisenser

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen én måned. Av og til kan det ta lengre tid enn en måned hvis forespørselen din er spesielt komplisert eller du har sendt inn flere forespørsler. I slike tilfeller vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

Informasjon vi samler inn

 • Informasjon du gir oss. Det inkluderer all informasjon du oppgir til oss når du fyller ut skjemaene på våre sider for kontoregistrering, samt all annen informasjon du sender inn via nettstedet eller e-post. Det inkluderer informasjon du oppgir når du registrerer deg for å bruke nettstedet vårt, abonnerer på tjenesten vår, foretar innskudd, spill eller uttak på nettstedet vårt, deltar i chatterom, godtar bonuser eller andre kampanjer som er tilgjengelige på nettstedet vårt, all due diligence-dokumentasjon du deler med oss, inkludert kilden til formuesspørreskjemaet og støttedokumentasjon, og når du rapporterer et problem eller sender inn en klage til oss. Informasjonen du gir oss kan omfatte navn, brukernavn, adresse, fødselsdato, bostedsland, identifikasjonsnummer, e-postadresse og telefonnummer, finansiell informasjon og kredittkortinformasjon, personlig beskrivelse, identifikasjonsbevis, adressebevis, bevis på midler og bilde.
 • Teknisk informasjon, som inkluderer IP-adressen (Internet Protocol) som brukes til å koble datamaskinen din til Internett, påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling, typer og versjoner av nettlesertillegg, operativsystem og plattform, informasjon om besøket ditt, inkludert hele URL-adressen (Uniform Resource Locators), informasjon mottatt fra informasjonskapsler. Se vår informasjonskapselerklæring for mer informasjon om hvilke typer informasjonskapsler som brukes.
 • Informasjon om spillet. Spill du har spilt og varighet på hvert spill og hver side, informasjon om sideinteraksjon,
 • Analyseinformasjon.I noen tilfeller kan vi samle inn informasjon om din bruk av tjenestene, f.eks. bruk av applikasjoner, loggfiler, brukeraktivitet (f.eks. hvilke sider du har sett på, hvor lang tid du har brukt på bestemte sider, surfing på nettet, klikk, handlinger osv. Denne informasjonen samles inn for blant annet feilsøking av feil og bugs, samt for forsknings- og analyseformål om din bruk av tjenestene.
 • Informasjon vi mottar fra andre kilder. Dette er informasjon vi mottar om deg hvis du bruker noen av våre nettsteder eller tjenester som drives av konsernet. Hvis du bruker kontoer på flere nettsteder som drives av konsernet, kan vi samle informasjon om deg som genereres fra hvert nettsted i ett datalager. Slike opplysninger er viktige for oss for statistiske formål, men også spesielt relevante i forbindelse med vårt ansvar for å bekjempe hvitvasking av penger og ansvarlig spilling i henhold til loven.

Når vi leverer tjenester til deg, samarbeider vi også tett med tredjeparts databehandlere, felles og/eller uavhengige behandlingsansvarlige (inkludert for eksempel forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester samt for levering av markedsføringsinformasjon (for eksempel leverandører av CRM-verktøy, e-postmarkedsføringspartnere, SMS-leverandører, distributører av direktereklame og leverandører av utgående anrop), annonsenettverk og tilknyttede nettverk, analyseleverandører, selskaper som utfører due diligence-undersøkelser, leverandører av søkeinformasjon og kredittopplysningsbyråer). Denne kategorien omfatter informasjon vi mottar fra våre utgivere, annonsører og andre partnere som vi samarbeider med for å hjelpe oss med å levere annonser og tilpasset innhold til deg og gjenkjenne deg på tvers av nettlesere og enheter. Dette kan omfatte pseudonyme annonsøridentifikatorer som noen annonsører eller andre tredjeparts annonseplattformer velger å dele med oss. Databehandlere behandler personopplysninger i henhold til våre skriftlige instruksjoner, og deres aktiviteter vil være begrenset til det som er nødvendig for å hjelpe oss med å levere tjenesten til deg.

Kategorier av data vi lagrer om deg

Med personopplysninger menes all informasjon om en enkeltperson som gjør det mulig å identifisere vedkommende direkte eller indirekte. Det omfatter ikke opplysninger der identiteten er fjernet (anonyme opplysninger).

Personopplysningene som samles inn og behandles om deg, kan grupperes i følgende kategorier:

Identitetsdata inkluderer fornavn, mellomnavn, etternavn, e-post, brukernavn eller lignende identifikator, fødselsdato

Kontaktinformasjon inkluderer bostedsadresse, e-postadresse, telefonnummer og andre tilgjengelige kommunikasjonsmidler.

Finansielle data omfatter opplysninger om lønn og formue, opplysninger om kildene til midler som brukes til å sette inn penger hos oss, samt opplysninger om bankkonto, betalingskort eller betalingskonto, inkludert informasjon i kontoutskrifter, skannede dokumenter som bekrefter inntekten din og lignende dokumentasjon som samles inn for KYC-formål.

Transaksjonsdata inkluderer detaljer om innskudd og uttak, omsetning og andre detaljer om spillene du har spilt på nettstedene våre.

Tekniske data inkluderer IP-adresse, innloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og plassering, typer og versjoner av nettlesertillegg, operativsystem og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til dette nettstedet.

Data om bruk inkluderer informasjon om hvordan du bruker nettstedet, produktene og tjenestene våre, online-identifikator for innlogging, passord (kryptert), spilte spill, inn- og utloggingstider, varighet av spill, bonuser og kampanjer, informasjon om ansvarlig spilling, grenser og historikk og AML-klassifisering.

Markedsførings- og kommunikasjonsdatainkluderer dine preferanser for å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter og dine kommunikasjonspreferanser.

Spesielle kategorier av personopplysninger. I tilfelle du selv gir oss slik informasjon, og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, må vi også samle inn noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg, som for eksempel

 • Informasjon knyttet til ansvarlig spilling som kan betraktes som medisinske opplysninger.
 • Informasjon om din rase eller etniske opprinnelse, som kan hentes fra dokumentene du har lastet opp.

Hvordan vi kan bruke opplysningene dine

Informasjon du gir oss:

- for å utføre våre forpliktelser som følger av vilkårene og betingelsene som er inngått mellom deg og oss, og for å gi deg spilltjenester som du ber om fra oss, for å akseptere dine innskudd og behandle dine uttak, for å utføre prosesser for svindelhåndtering, for å svare på eventuelle spørsmål eller klager du måtte ha, samt andre tilleggssaker knyttet til hovedtjenestene vi leverer til deg;

- forutsatt at du har gitt samtykke til å kontakte deg med markedsføringsinformasjon fra konsernet, for å gi deg informasjon om våre tjenester, bonusordninger og kampanjer og informasjon om produkter og kampanjer på relaterte nettsteder som drives av konsernet eller dets varemerker;

- for å tilby tilpasset annonsering på nettstedet basert på din interaksjon med nettstedet eller bruksdataene dine;

- for å varsle deg om endringer i tjenesten vår;

- for å oppfylle forpliktelser som følger av hvitvaskingslovgivningen og regler og forskrifter i henhold til denne og alle andre lover som vi kan være underlagt fra tid til annen.

Informasjon vi samler inn om deg:

- for å administrere nettstedet vårt og for intern drift, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelser. Slik informasjon samles vanligvis inn ved hjelp av informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i vår informasjonskapselerklæring, som også gir veiledning om hvordan informasjonskapsler kan deaktiveres.

- for å kontakte deg med markedsføringsinformasjon, for å gi deg informasjon om tjenester, bonusordninger og kampanjer og informasjon om produkter og kampanjer, nåværende eller fremtidige, som tilbys av varemerket du har registrert deg hos, basert på legitim interesse eller med markedsføringsinformasjon om merkevarepartnere dersom du har gitt ditt samtykke til å motta slikt materiale;

- for å utføre svindelhåndtering og risikostyringsaktiviteter, inkludert å tilordne en risikoprofil eller en risikostatus til kontoen din;

- for å vurdere atferden og mønstrene dine gjennom nettstedet, som vil bli brukt til å bygge en detaljert kundeprofil om deg, om ulike emner, inkludert, men ikke begrenset til:

- Et register over bonusmisbrukere kan opprettes av selskapet, og personer på denne listen kan bli ekskludert fra fremtidige kampanjer eller til og med blokkert fra å bruke selskapets tjenester. Dette inkluderer analyse av andre typer svindel og uredelig oppførsel.

- Vi vil også kontrollere og overvåke transaksjonene og atferden din av hensyn til ansvarlig spilling, slik at interaksjonen din med oss forblir morsom og underholdende og ikke farlig for deg. Vi kan tildele kontoen din en score for ansvarlig spilling basert på informasjonen vi samler inn og spørreskjemaet for ansvarlig spilling, som du av og til kan bli bedt om å fylle ut. Som et resultat av vår vurdering kan du bli stemplet som en "problemspiller" eller sårbar for risikoen for spilleavhengighet.

- Som en del av vår forpliktelse til å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, kan vi også analysere personopplysningene dine og sammenligne dem med tredjeparts datakilder, lage en AML-profil på deg og risikoscore kontoen din basert på informasjonen du har gitt oss og informasjonen vi har samlet inn om deg. Vi skal også føre et register over alle høyrisikokunder fra et anti-hvitvaskingsperspektiv.

Vær oppmerksom på at vi for disse formålene delvis bruker profilering, og at den endelige avgjørelsen tas av mennesker, men at logikken bak profileringen og informasjon om den ikke kan avsløres, siden det ville gjøre det mulig for kundene å omgå disse kontrollmekanismene som er rettet mot å beskytte virksomheten vår og overholde juridiske forpliktelser.

- for å forbedre nettstedet vårt for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og for datamaskinen din;

- for å la deg delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår, når du velger å gjøre det;

- som en del av vår innsats for å holde nettstedet vårt trygt og sikkert;

- for å måle eller forstå effektiviteten av reklamen vi viser til deg og andre, og for å levere relevante kampanjer til deg;

- for å komme med forslag og anbefalinger til deg om våre produkter.

- Vi kan også samle inn, bruke og dele aggregerte data som statistiske eller demografiske data til ethvert formål. Aggregerte data kan være avledet fra personopplysningene dine, men anses ikke som personopplysninger i henhold til loven, ettersom disse dataene ikke direkte eller indirekte avslører identiteten din. Vi kan for eksempel aggregere bruksdataene dine for å beregne prosentandelen brukere som har tilgang til en bestemt funksjon på nettstedet. Men hvis vi kombinerer eller kobler sammen aggregerte data med personopplysningene dine slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger som vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Informasjon vi mottar fra andre kilder:

Vi vil kombinere denne informasjonen med informasjon du gir oss og informasjon vi samler inn om deg. Vi vil bruke denne informasjonen og den kombinerte informasjonen til de formålene som er beskrevet ovenfor (avhengig av hvilke typer informasjon vi mottar). Andre kilder inkluderer tredjepartsleverandører av verktøy for aldersverifisering, identitets- eller adresseverifiseringstjenester, tilsynsmyndigheter eller enheter som har sentrale databaser over problemspillere, leverandører av PEP- og sanksjonssøk og andre lignende leverandører som vi kan inngå kontrakter med fra tid til annen. Vi kan også motta informasjon om deg som er samlet inn fra andre nettsteder som drives av konsernet, og som hjelper oss med å levere en bedre tjeneste til deg eller å holde bonusmisbrukere og problemspillere borte fra tjenestene våre.

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi har nedenfor, i tabellformat, beskrevet alle måtene vi planlegger å bruke personopplysningene dine på, og hvilke rettslige grunnlag vi baserer oss på for å gjøre det. Der det er relevant, har vi også angitt hva som er våre berettigede interesser. Når det gjelder behandling av personopplysninger basert på en rettslig forpliktelse, henviser vi til bestemmelsene i Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 om tiltak mot hvitvasking av penger.

Innsamlede dataHvordan samler vi inn opplysningene dine?Formål for innsamlingJuridisk grunnlag for behandling av opplysninger
Identifikasjonsdata - dette inkluderer fullt navn, e-post, valgfritt brukernavn, fødselsdato, kjønnEfterspørres ved registrering
 1. Kundeidentifikasjon og opprettelse av unik kundeprofil
 2. Kundeverifisering for anti-hvitvaskingsformål ("AML")
 3. Identifisering av kunden ved kontakt
 1. Oppfyllelse av kontrakten
 2. Rettslig forpliktelse
 3. Oppfyllelse av kontrakten
Kontaktinformasjon - dette inkluderer e-postadresse, hjemmeadresse, mobiltelefonnummer, skype eller andre tilgjengelige kommunikasjonsmidlerEfterspørres ved registrering og/eller KYC-prosedyre
 1. Kundeidentifisering og opprettelse av en unik kundeprofil
 2. Kontakt med kunder for supportformål
 3. Spredning av markedsføringsmateriale for varemerket
 4. Spredning av markedsføringsmateriale fra andre varemerker i konsernet
 5. Verifisering av spillerens identitet
 1. Utførelse av kontrakten
 2. Utførelse av kontrakten
 3. Berettiget interesse
 4. Samtykke
 5. Juridisk forpliktelse
Data som kreves for verifiseringsformål - dette inkluderer identifikasjonsdokumenter, adressebevis og eventuelt kilde til midler og formue.Må lastes opp på spillerprofilen på forespørsel, enten via popup-vinduet på nettstedet eller via e-post.
 1. Verifisering av spillerens identitet
 2. Nødvendig for at vi skal kunne overholde AML-loven.
 1. Juridisk forpliktelse
 2. Juridisk forpliktelse
Finansielle opplysninger - dette vil omfatte de finansielle opplysningene knyttet til innskudds- og uttaksmetodene du har valgt, altså bankopplysninger, betalingskortopplysninger eller alle relevante opplysninger knyttet til de valgte betalingsmetodene.Samles inn ved innskudd eller uttak av penger til spillerkontoen. Kan også innhentes ved spørsmål via e-post/chat/samtaler
 1. Nødvendig for å levere tjenesten til deg (dvs. for å sette inn penger på spillerkontoen).
 2. Påkrevd for Know-Your-Customer-kontroller ("KYC") (kilde til midler)
 3. Nødvendig for kontroll av datakriminalitet
 4. For å sikre en lukket sløyfe
 1. Utførelse av kontrakten
 2. Juridisk forpliktelse
 3. Berettiget interesse
 4. Juridisk forpliktelse
Transaksjonsdata - dette inkluderer informasjon om betalinger gjort til og av deg;Genereres automatisk når innskudd og uttak gjøres
 1. Nødvendig for å levere tjenesten til deg
 2. Påkrevd for å overholde AML-loven og kravene i spillelisensen.
 3. Nødvendig for å spore aktiviteten din i forbindelse med tiltak for samfunnsansvar
 1. Utførelse av kontrakten
 2. Juridisk forpliktelse
 3. Juridisk forpliktelse
Spilldata - dette inkluderer informasjon om spillene du spiller på nettstedet vårt (dvs. spillaktiviteten din)Automatisk generert med spillaktivitet
 1. Nødvendig for å levere tjenesten til deg
 2. Påkrevd for å overholde loven om fjernspill
 1. Utførelse av kontrakten
 2. Juridisk forpliktelse
Opplysninger knyttet til din kommunikasjon med oss (via e-post, live chat, telefonsamtale)E-postkorrespondanse og live chat når du tar kontakt, telefonsamtaler kan bli tatt opp for å oppfylle kravene til journalføring
 1. Nødvendig for å levere tjenesten til deg (for kundespørsmål, kommunikasjon av nødvendige problemer).
 2. Kan brukes til å håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning eller til å fastsette og forsvare våre rettslige krav, enten i retten eller i en utenrettslig prosedyre.
 1. Utførelse av kontrakten
 2. Berettiget interesse
Profildata - Data om dine spillvaner og preferanser.Genereres automatisk når du spiller, eller ved hjelp av informasjonskapsler for å logge preferanser.
 1. Kan brukes i aggregert og anonymisert form for å forbedre tjenesten.
 2. Kan brukes til å gi en mer personlig brukeropplevelse.
 3. Segmentering for tiltak mot hvitvasking og samfunnsansvar
 4. Målrettet markedsføring
 1. Berettiget interesse. Data i anonymisert form er ikke lenger personopplysninger.
 2. Samtykke
 3. Juridisk forpliktelse
 4. Samtykke
Data om ansvarlig spillingTest for egenvurdering
 1. Profilering av ansvarlig spilling
 2. Identifisering og undersøkelse av spillaktivitet med tanke på ansvarlig spilling.
 1. Juridisk forpliktelse
 2. Berettiget interesse
Tekniske data - dette kan omfatte IP-adressen din, innloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og plassering, operativsystem og plattform. Bruksdata - omfatter data om hvordan du bruker nettstedet vårt.Data om informasjonskapsler
 1. Lokasjonsdata/IP brukes for å sikre at kunden ikke er fra et land med restriksjoner eller høyrisiko.
 2. Posisjonsdata/IP-adresse brukes også for å sikre at de ikke bruker proxyer eller VPN, for å sikre at de ikke misbruker bonuser eller svindler ved søknadsbedrageri.
 3. Alle andre data (inkludert plassering og IP) brukes til å forbedre nettstedets funksjonalitet, feilsøke tekniske problemer og lage flere produkter for ulike plattformer.
 1. Juridisk forpliktelse
 2. Berettiget interesse
 3. Berettiget interesse
Mine RTP-data - Kan inkludere treffprosent, totalt antall spinn, samlet RTP på kontoen din, din egen RTP sammenlignet med spillenes RTP, største gevinst på spesifikke spill og innsatsen som ble plassert for å oppnå denne gevinsten.Automatically generated with gameplay
 1. For å sikre at vi er i tråd med alle relevante krav til RTP for våre tjenester...
 1. Juridisk forpliktelse
Informasjon om informasjonskapsler - se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om hvordan og til hvilke formål vi samler inn informasjonskapsler.

Deling av data

På grunn av tjenestens art kan det hende at vi må dele personopplysningene dine med en rekke betrodde tredjeparter for å kunne behandle opplysningene dine som forklart ovenfor i denne personvernerklæringen. Disse tredjepartene omfatter:

- Ethvert medlem av konsernet som trenger tilgang til personopplysningene dine for å kunne levere de tjenestene du ber om. Opplysninger vi mottar og samler inn om deg, kan deles med ethvert medlem av gruppen, og slike opplysninger kan brukes av dem for å forebygge svindel og bonusmisbruk, AML og ansvarlig spilling for å oppfylle gruppens juridiske forpliktelser og legitime forretningsinteresser.

- Til alle medlemmer av konsernet med det formål at slike andre konsernselskaper kan kontakte deg med informasjon om deres produkter og tjenester, forutsatt at du har samtykket til å motta direktemarkedsføring relatert til andre nettsteder som drives av konsernet.

- Ansatte i selskapet, nærmere bestemt databeskyttelsesansvarlig, hvitvaskingsansvarlig, betalings- og bedrageribekjempelsesanalytikere, kundestøtteagenter, medlemmer av kundestøtteteamet, VIP-spilleradministratorer samt andre utvalgte ansatte, skal også ha tilgang til personopplysningene dine for å utføre sine oppgaver og gi deg assistanse, samt for å levere de tjenestene du har bedt om

- Våre ansatte som har tilgang til, eller er tilknyttet behandlingen av spillerens personopplysninger, har signert konfidensialitetsavtaler (NDA) for å respektere konfidensialiteten til spillerens opplysninger.

- Spillleverandører - noen ganger krever våre spillleverandører tilgang til utvalgte dataattributter (for eksempel brukernavn og IP-adresse) for å kunne levere spillene du spiller på nettstedet vårt. For å sjekke personvernerklæringen deres kan du gå til den relevante nettsiden til spillleverandøren;

WNår du spiller kasinospill utviklet av NetEnt, gjelder også NetEnts personvernerklæring. Denne erklæringen finner du her.

- Betalingsleverandører og relaterte tjenesteleverandører - på samme måte kan vi dele noen av personopplysningene dine med betalingsleverandørene du bruker til å foreta og motta betalinger på nettstedet vårt. Hvis du vil sjekke personvernerklæringen deres, kan du gå til det relevante nettstedet til betalingsleverandøren du har brukt;

- Markedsføringspartnere - når du gir oss Samtykke til å sende deg markedsføring og kampanjer, kan vi dele kontaktopplysningene dine (f.eks. e-postadresse eller postadresse) med våre markedsføringspartnere som tar seg av å sende ut alt markedsføringsmateriellet vårt til deg, inkludert kampanje-e-post og SMS, direktereklame og til tider ringer deg opp.

- Statlige myndigheter eller tilsynsmyndigheter - Vi kan, hvis det er nødvendig eller hjemlet i lov, utlevere personopplysningene dine til politimyndigheter, statlige eller regulatoriske organisasjoner, domstoler eller andre offentlige myndigheter. Vi kan bestride slike krav når vi mener at forespørslene er uforholdsmessige, vage eller mangler hjemmel, men vi lover ikke å bestride alle krav;

- Programvare for kundekommunikasjon - vi bruker en tredjepartsprogramvare for å kommunisere med deg. Denne programvaren gjør det mulig for oss å sende deg e-post og chatte med deg på live chat når du har spørsmål;

- AML- og svindelverifiseringsverktøy, leverandører av alders- og identitetsverifiseringsverktøy og andre leverandører som kan verifisere Know Your Client (KYC)-informasjon generelt - vi kan bruke tredjepartsprogramvare til å utføre visse AML- og svindelverifiseringskontroller som kreves for å oppfylle våre juridiske forpliktelser i denne forbindelse.

- I tillegg til det ovennevnte kan vi også gi ut personopplysninger hvis vi kjøper opp nye virksomheter. Skulle selskapet gjennomgå endringer i sin struktur, for eksempel en fusjon, oppkjøp av et annet selskap eller et delvis oppkjøp, er det mest sannsynlig at våre kunders personopplysninger vil bli inkludert i salget eller overføringen. Vi vil, som en del av våre retningslinjer, informere spillerne våre via e-post før en slik overføring av personopplysninger finner sted.

- utvalgte tredjeparter, i henhold til en databehandleravtale med oss som sikrer beskyttelse av personopplysningene dine, herunder:

- med våre advokater, rådgivere og konsulenter som vi kan engasjere fra tid til annen for å håndtere risiko, innhente faglige råd eller for å etablere og forsvare våre juridiske krav, enten i retten eller i en utenrettslig prosedyre. Dette kan kreve å få tilgang til personopplysninger;

- med statlige organer, reguleringsmyndigheter som registrerer problemspillere eller for andre formål knyttet til ansvarlig spillvirksomhet.

- med ethvert selskap, statlig organ, reguleringsmyndighet som opprettholder et register eller en database som har som formål å forhindre kriminalitet, hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og spredning.

Vi sørger alltid for at enhver tredjepart som har tilgang til personopplysningene dine, er forpliktet til å respektere sikkerheten til personopplysningene dine, og til å behandle dem på en lovlig måte til enhver tid og i samsvar med vår personvernerklæring og strenge atferdsregler. Vi tillater ikke at tredjeparts tjenesteleverandører bruker personopplysningene dine til egne formål. Behandling av slike tredjeparter (også kjent som "databehandlere") utføres utelukkende for spesifikke formål og i samsvar med våre instruksjoner som behandlingsansvarlig og på våre vegne, og slike tredjeparter kan bare bruke personopplysningene dine i den grad vi selv har rett til det. Videre tilstreber vi i alle tilfeller å sikre at vi ikke deler flere opplysninger enn det som er nødvendig for at tjenesteleverandørene skal kunne utføre behandlingsaktivitetene i samsvar med våre instrukser.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

.

Det kan være nødvendig for oss eller våre tjenesteleverandører å overføre personopplysningene dine til land utenfor Den europeiske union (EU), EFTA-områdene (European Free Trade Association) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) for å kunne tilby deg våre tjenester eller samarbeide med tjenesteleverandører og databehandlere. I henhold til personvernforordningen (GDPR) er vi imidlertid forpliktet til å sikre beskyttelsen av personopplysningene dine under disse overføringene.

Denne overføringen kan være nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester, for eksempel:

a) Behandling av dine spill og betalingstransaksjoner; b) Tilby deg spill og andre tilleggstjenester som du etterspør på nettstedet vårt; c) Identifisere og utføre nødvendige verifiseringskontroller;

For å garantere et passende beskyttelsesnivå for personopplysningene dine under overføringer til tredjeland, implementerer vi passende sikkerhetstiltak, for eksempel EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler for databeskyttelse. Vi treffer også alle nødvendige tiltak for å sikre at informasjonen og dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen og alle gjeldende lover om databeskyttelse.

Ved å bruke tjenestene våre og gå inn på nettstedet vårt godtar du at personopplysningene dine kan overføres til tredjeland og at disse sikkerhetstiltakene iverksettes. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse overføringene, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Lagring av data

Vi skal bare oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig med tanke på formålene de ble samlet inn for. Slike formål kan omfatte oppfyllelse av juridiske krav, regnskaps- eller rapporteringskrav.

Ved fastsettelsen av en passende oppbevaringsperiode for opplysningene dine tar vi hensyn til flere faktorer, for eksempel formålene vi samler inn og behandler slike opplysninger for, gjeldende lover og/eller regulatoriske krav som pålegges oss, personopplysningenes art og sensitivitet, og de potensielle risikoene knyttet til uautorisert bruk eller utlevering av slike opplysninger.

Som det fremgår av våre vilkår og betingelser, kan både du og kasinoet når som helst velge å stenge spillerkontoen din. Etter at kontoen din er stengt, vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge loven krever det. Disse opplysningene skal kun brukes dersom de kreves av kompetente myndigheter i forbindelse med etterforskning av økonomiske og skattemessige forhold, svindel, hvitvasking av penger eller etterforskning av annen ulovlig aktivitet.

Vi kan også oppbevare anonymiserte derivater av dataene dine for å forbedre innholdet og markedskommunikasjonen vår, uten at det er snakk om en automatisert beslutningstaking.

Du må være oppmerksom på at vi, på grunn av regelverket mot hvitvasking av penger i lisensierte spilljurisdiksjoner i EU, er forpliktet til å oppbevare personopplysninger om spillere som ble sendt inn under registreringen, og alle data som ble overført i løpet av den operative perioden for en spillerkonto i minst fem år fra siste spillertransaksjon eller stenging av kontoen. Forespørsler om sletting før utløpet av denne perioden kan derfor ikke behandles.

Dine rettigheter

Databeskyttelsesloven gir deg som registrert visse rettigheter under visse omstendigheter. I henhold til loven har du rett til:

- Be om tilgang til personopplysningene dine - Dette betyr at du har rett til å be om en kostnadsfri kopi av personopplysningene vi har om deg.

- Be om korrigering av personopplysningene dine - Dette betyr at hvis personopplysningene vi har om deg er ufullstendige eller feilaktige, har du rett til å få dem korrigert. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan kreve at du fremlegger bevis og dokumentasjon (f.eks. ID-dokumentasjon eller adressebevis) for å underbygge forespørselen din. Den kan bli avvist på grunn av våre juridiske forpliktelser

- Be om sletting av personopplysningene dine - Dette betyr at du kan be om sletting av personopplysningene dine når vi ikke lenger har et rettslig grunnlag for å fortsette å behandle eller oppbevare dem. Vær oppmerksom på at denne retten ikke er absolutt - noe som betyr at vi ikke er i stand til å imøtekomme forespørselen din dersom vi er forpliktet til å lagre opplysningene i henhold til en juridisk forpliktelse, eller dersom vi har grunn til å tro at lagring av opplysningene er nødvendig for at vi skal kunne forsvare oss i en rettstvist.

- Object to the processing of your personal data where we rely on our Berettiget interesses (or those of a third party) to process your data and you feel that our processing of your data in such a manner impacts your fundamental rights and freedoms. However, in some cases, we may be able to demonstrate that we have a compelling legitimate ground to process your data which may override your rights and freedoms. You may submit your objections to processing of your personal data on the grounds of the above-mentioned legitimate company interests by contacting our DPO;

- Request the restriction of the processing of your personal data – You may ask us to temporarily suspend the processing of your personal data in one of the following scenarios: (a) where you want us to establish the accuracy of the data, (b) where our use of the data is unlawful but you do not wish for us to delete it, (c) where you need us to retain your data even when we no longer need it in order for you to establish, exercise, or defend legal claims, or (d) where you have objected the use of your data but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it;

- Be om overføring av personopplysningene dine (dvs. dataportabilitet) - Dette betyr at du kan be oss om å gi deg visse opplysninger vi behandler om deg, slik at du kan overføre dem til en annen behandlingsansvarlig. Denne retten gjelder bare for opplysninger som er innhentet på en automatisert måte, og som du i utgangspunktet har gitt Samtykke tillatelse til å bruke, eller der vi har brukt opplysningene til å oppfylle våre forpliktelser i henhold til en avtale med deg;

- Trekke tilbake Samtykke når som helst der vi er avhengige av Samtykke for å behandle opplysningene - "Opting out" eller tilbaketrekking av Samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som vi har utført frem til det tidspunktet du trekker tilbake Samtykke. Å trekke tilbake Samtykke betyr at du ikke lenger ønsker at vi skal behandle opplysningene dine på en slik måte. Det betyr at du ikke lenger kan Samtykke til at vi leverer visse tjenester til deg (for eksempel markedsføring). Du kan når som helst trekke tilbake din Samtykke via kontoens profilinnstillinger på nettstedet;

- sende inn en klage til en tilsynsmyndighet;

For å kunne utøve rettighetene dine som forklart ovenfor, kan det hende vi må be om spesifikk informasjon om deg for å bekrefte identiteten din. Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at vi er sikre på at personen vi utleverer personopplysningene dine til, virkelig er deg.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å svare på alle berettigede forespørsler innen én måned etter at forespørselen er sendt inn. Hvis forespørselen din er spesielt kompleks, eller hvis du har sendt inn flere forespørsler i løpet av en viss tidsperiode, kan det ta litt lenger tid. I slike tilfeller vil vi varsle deg om denne forlengelsen.

Automatisert beslutningstaking

Når vi etablerer og gjennomfører forretningsforholdet vårt, bruker vi vanligvis ikke helautomatisk beslutningstaking. Hvis vi bruker denne fremgangsmåten i enkelttilfeller, vil vi informere deg om dette separat, forutsatt at det er et lovkrav.

Sikkerhet for dine opplysninger

Vi erkjenner herved at når vi samler inn og behandler personopplysningene dine for å administrere spillerkontoen din, er vi bundet av strenge lovbestemmelser om beskyttelse av personopplysninger.

Derfor bestreber vi oss på å beskytte personopplysningene dine og respektere personvernet ditt i samsvar med beste forretningspraksis, gjeldende regelverk og den nyeste teknologien. Vi er opptatt av å tilby sikre tjenester til spillerne, og vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at alle dataene du har sendt til oss, forblir trygge.

Vi har iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine utilsiktet går tapt, brukes eller åpnes på en uautorisert måte, endres eller avsløres. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningsmessig behov for å vite om dem.

Spillerkontoer er kun tilgjengelige med spillerens unike ID og passord. Du kan også konfigurere tofaktorautentisering (2FA) som ekstra beskyttelse mot uautorisert bruk av kontoen din. Du er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen din konfidensiell og sørge for at den ikke er tilgjengelig for andre.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby en bedre brukeropplevelse. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.